Društvo v medijih

18.07.2011 Dnevnik Japonski dresnik le prek moje krste
23.07.2002 24ur.com Botaniki med pajki in netopirji
24.07.2015 Radio Krka Raziskovalni tabor Društva študentov biologije v Beli Krajini
25.07.2015 Dolenjski list Študenti biologije na taboru v Dragatušu
18.05.2016 Radio Študent Veter v eter
4.11.2019 RTV Od jamske veslavke do uhatega netopirja