Knjižnica

Avtorji/uredniki/redaktorji Naslov Leto izzida Format
Praprotnik N. Alpski botanični vrt Juliana v Trenti 2002 knjiga
Brown R. W., Lawrence  M. J., Pope J. Animals: tracks, trails & signs 2004 knjiga
Kotarac M. Atlas faunae et florae Sloveniae 1: Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije z Rdečim seznamom 1997 knjiga
Presetnik P., Koselj K., Zagmajster M. (ur.) Atlas faunae et florae Sloveniae 2: Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije 2009 knjiga
Verovnik R., Rebeušek F., Jež M. Atlas faunae et florae Sloveniae 3: Atlas dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) Slovenije 2012 knjiga
Kos V., Kos M., Gregorič M., Trpin M., Omejc B., Novak F., Monde Neuf d.o.o., Požar S. Atlas Slovenije 2005 knjiga
Smith C. Beautiful butterflies: A Colourful Introduction to Nepal’s most Beautiful Insects 1990 knjiga
Lauber K., Wagner G. Bestimmungsschlüssel zur Flora Helvetica 2007 knjiga
Berg J. M., Tymoczko J. L., Stryer L. Biochemistry 2007 knjiga
Mršić N. Biotska raznovrstnost v Sloveniji – Slovenija “vroča točka” Evrope 1997 knjiga
Mullarney K., Svensson L., Zetterström D., Grant P. J. Collins Bird Guide: The Most Complete Field Guide to the Birds of Britain and Europe 1999 knjiga
Svensson L. Collins Bird Guide: The Most Complete Field Guide to the Birds of Britain and Europe 2009 knjiga
Tolman T., Lewington R. Collins Butterfly Guide: The Most Complete Guide to the Butterflies of Britain and Europe 2008 knjiga
Tolman T. Collins Field Guide: Butterflies of Britain and Northern Europe 1997 knjiga
Chinery M. Collins Field Guide: Insects of Britain and Northern Europe 1993 knjiga
Roberts M. J. Collins Field Guide: Spiders of Britain and Northern Europe 1995 knjiga
Gradišnik A., Jež M., Kos M., Rajšter B. (ur.) Dravograd: Na stičišču poti 2005 knjiga
Dewick P. M. Essentials of Organic Chemistry 2006 knjiga
Williams N., Blond B., St Louis R. Estonia, Latvia & Lithuania 2006 knjiga
Riedl R. (ur.) Fauna e Flore del Mediterraneo 1991 knjiga
Speybroeck J., Beukema W., Bok B., Van Der Voort J. Field Guide to the Amphibians & Reptiles of Britain and Europe 2016 knjiga
Lauber K., Wagner G. Flora Helvetica 2009 knjiga
McMurry J. Fundamentals of Organic Chemistry 2011 knjiga
Eppinger M., Hofmann H. (red.) Gobe, Enostavno in zanesljivo določanje 2015 knjiga
Jogan N. (ur.) Gradivo za Atlas flore Slovenije 2001 knjiga
Lawrence E. (ur.) Henderson’s Dictionary of Biology 2005 knjiga
Geister I. Izbrana življenska okolja rastlin in živali v Sloveniji 1999 knjiga
Lipej L., Orlando Bonaca M., Makovec T. Jadranske babice 2008 knjiga
Brancelj A. Jama Velika Pasica: zgodovina, okolje in življenje v njej 2015 knjiga
Wedam A. (red.) Kako deluje? I. del 1976 knjiga
Wedam A. (red.) Kako deluje? II. del 1976 knjiga
Briggs A., Hall A., Hawkes N., Healey t., Heritage A., Kiener R., Lacey M., McEvedy C., MacFadyen D., McRae K., Man J., Millard A. E., Spence K., Stewart R., Tames R., Williams S., Nash B. Kdaj, kje, zakaj in kako se je zgodilo 2005 knjiga
Lehmann A., Nüß J. H. Libellen 1998 knjiga
Martinčič A. (red.) Mala flora Slovenije, Ključ za določanje praprotnic in semenk 2007 knjiga
Bellman H. Naše in srednjeevropske žuželke 2009 knjiga
Križnar T. Nuba, čisti ljudje 1999 knjiga
Darwin C. O nastanku vrst z delovanjem naravnega odbiranja ali ohranjanje prednostnih ras v boju za preživetje 2009 knjiga
Kohl S. Odonata: Anisoptera-Exuvien (Grosslibellen-Larvenhäute) Europas: Bestimmungsschlüssel 1998 knjiga
Čuk-Pilipovič M., Zuljan V. (ur.) Po bečelah se vižej 2003 knjiga
Dermastia M. Pogled v rastline 2007 knjiga
Ozimec R., Mara Radoš M. (ur.) Prirodoslovno-povijesna baština oćine Tomislavograd 2013 knjiga
Jokič N., Tekič M., Maletić G., Paradžik A. (ur.) Recepture za pripremanje jela u Jugoslovenskoj Narodnoj Armiji 2011 knjiga
Veenvliet P., Kus Veenvliet J. Ribe slovenskih celinskih voda – priročnik za določanje 2006 knjiga
Ausubel F. M., Brent R., Kingston R. E., Moore D. D., Seidman J. G., Smith J. A., Struhl K. (ur.) Short Protocols in Molecular Biology: A Compendium of Methods from Current Protocols in Molecular Biology 1992 knjiga
Krofel M., Potočnik H. Stopinje in sledovi živali 2016 knjiga
Grubač B. Suri orao (Aquilla chrysaetos, Golden Eagle) 1998 knjiga
Cvikl E. (ur.) Študentsko organiziranje v Sloveniji 2010 knjiga
Aljančič M., Gregori J., Praprotnik N., Hlad B., Peterlin S., Skoberne P., Vidic J. Varstvo narave na Slovenskem 1995 knjiga
Hayes B. Wolves of the Yukon 2010 knjiga
Turk T. Živalski svet Jadranskega morja 1996 knjiga
Gogala A., Aljančič M., Gogala M., Sivec I. Žuželke, uspešnost množičnosti 1992 knjiga
Skoberne P. (ur.) 75 let Spomenice Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov 1995 brošura
Turk T. (ur.) Department of Biology 2003 brošura
Sáfián S., Szentirmai I. Dnevni metulji (Butterflies): Örség – Goričko 2012 brošura
Veenvliet P., Kus Veenvliet J. Dvoživke notranjskega regijskega parka 2005 brošura
Lešnik A., Cipot M. Dvoživke Triglavskega narodnega parka: razširjenost, ekologija, varstvo 2007 brošura
Hlad B. Geotrip ’95 in ’97 v Sloveniji 1999 brošura
Kisovec Trček D., Kanič A., Kalčič D. Informacije za založnike 2006 brošura
Moldován T. (ur.) Information: Hungary 1997 brošura
Božič L., Kmecl P., Medved A., Vukelič E. Kosec, varuh vlažnih travnikov 2007 brošura
Berden Zrimec (ur.) Metode za detekcijo nevarnih bioloških agensov v vodi in hrani 2009 brošura
Rebeušek F. Mravljiščarji Slovenije: razširjenost, ekologija, varstvo 2006 brošura
Božič L., Denac D. Naravni rezervat Ormoške lagune 2017 brošura
Polenec A. Nastanek vrst in prilagoditve 1970 brošura
Božič I. Naš ptičji svet II 1981 brošura
Presetnik P., Podgorelec M., Maurer Wernig J. Netopir, imaš res steklino? 2011 brošura
Govedič M. Potočni raki Slovenije: razširjenost, ekologija, varstvo 2006 brošura
Golob A., Skudnik M. Priročnik o vrstah Natura 2000, ki so povezane z gozdom 2007 brošura
Jogan N., Eler K., Novak Š. Priročnik za sistematično kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst 2012 brošura
Polak S., Mihevc A. Proteus vivarium 2006 brošura
Faninger E. Rudno bogastvo Jugoslavije 1975 brošura
Koritnik M. (ur.) Slovenia for foreign students 1996 brošura
Mehle J., Leskovic B. (ur.) Stopinje in sledovi divjadi: sesalci 2003 brošura
neznan Studenstka unija Srbije: Najveća nezavisna studentska organizacija u Srbiji neznano brošura
neznan Študentski globopotnik za slovenske študentke in študente odprtih oči 1999 brošura
Domjan S., Djurdevič M., Grželj T., Jurkovič M., Žerjal R. Študijski globopotnik II 1997 brošura
Gosar M. Travnik 1979 brošura
Kus Veenvliet J. (ur.) Tujerodne vrste: Ubežnice z vrtov 2009 brošura
Kus Veenvliet J. (ur.) Tujerodne vrste: Ubežnice z vrtov 2011 brošura
Hlad B. (ur.) Varovanje geološke dediščine 1995 brošura
Cipot M., Hebein C., Jaindl M., Krainer K., Lapini L., Lešnik A., Poboljšaj K., Smole-Wiener K., Fabian S. Varstvo dvoživk v regiji Alpe-Jadran neznano brošura
Simić M. Varujmo naše jame 2000 brošura
neznan Vodič kroz Evropu neznano brošura
Polak S., Bračko F., Denac D., Hudoklin A., Jančar T., Kmecl P., Perušek M., Rubinič B., Surina B., Štumberger B., Trontelj P. Vodnik po Mednarodno pomembnih območjih za ptice (IBA) v Sloveniji 1999 brošura
Bakan B. Vodnik po rastlinah 2012 brošura
neznan Železna jama neznano brošura
Lešnik A. Življenje v mejicah 2018 brošura
Trčak B., Podgorelec M. Življenska okolja: vodnik obiskovalcem po označenih pešpoteh v varovanih območjih narave 2012 brošura
Premate E., Škufca D., Rexhepi B., Pavlovič E. (ur.) Biosfera: Konferenca študentov bioloških znanosti 2016 zbornik
Atlagić M., Milić N. (ur.) Ekobiomorfa: Knjiga izvoda, 3. konferencija studenata biologije, ekologije i zaštite životne sredine 2017 zbornik
Miklavčič U. (ur.) Ekosistemi Balkana 2016 Vransko jezero 2017 zbornik
Rome T. (ur.) Ekosistemi Balkana Črna Gora 2013 2017 zbornik
Marić R. (ur.) Ekosistemi Balkana Srbija 2012 2012 zbornik
Jazbec K. (ur.) Ekosistemi Dalmacije Brač 2003 in Korčula 2004 2005 zbornik
Čehovin A. (ur.) Ekosistemi Dalmacije Dugi otok 2002 2002 zbornik
Žibrat U. (ur.) Ekosistemi Dalmacije Pelješac 2001 2002 zbornik
Tomažič A., Sunčič T. (ur.) Ekosistemi Jadrana – Mljet ’08 2016 zbornik
Vinko D., Uhan J. (ur.) Ekosistemi Jadrana 2007 – Pag 2012 zbornik
Krivec N. (ur.) Ekosistemi Jadrana 2011 Delta Neretve 2014 zbornik
Luštrik R., Vinko D. (ur.) Ekosistemi Jadrana Črna Gora 2005, Pelješac 2006, Spomladanski biološki dnevi Jovsi 2006 2006 zbornik
Presetnik P. (ur.) Ekosistemi Jadrana Črna Gora 2009 2012 zbornik
Borko Š. (ur.) Ekosistemi Jadrana Makedonija 2010 2012 zbornik
Kuliś M. (ur.) International Life Sciences Student’s Conference – Book of Abstracts, 10-14 September 2008, Warsaw – Poland 2008 zbornik
Zupan E., Vinko D., Javornik Cregeen S. J. (ur.) International Life Sciences Student’s Conference – Book of Abstracts, 7.-11. November, Ljubljana, Slovenia 2007 zbornik
Kus J. (ur.) Mljet ’98: Poročila z ekskurzije študentov biologije na otok Mljet 1999 zbornik
Govedič M. (ur.) Raziskovalni tabor študentov bilogije Središče ob Dravi ’97 1999 zbornik
Govedič M. (ur.) Raziskovalni tabor študentov biologije ’99 2000 zbornik
Planinc G. (ur.) Raziskovalni tabor študentov biologije Dekani 2004 2005 zbornik
Presetnik P. (ur.) Raziskovalni tabor študentov biologije Dragatuš 2015 2018 zbornik
Polajnar J. (ur.) Raziskovalni tabor študentov biologije Lovrenc na Pohorju 2005 2007 zbornik
Sivec N. (ur.) Raziskovalni tabor študentov biologije Mokronog 2009 2014 zbornik
Vinko D. (ur.) Raziskovalni tabor študentov biologije Most na Soči 2010 2011 zbornik
Presetnik P. (ur.) Raziskovalni tabor študentov biologije Pivka-Dolnja Košana 2012 2014 zbornik
Gergeli A. (ur.) Raziskovalni tabor študentov biologije Semič 2001 2002 zbornik
Kljun I. (ur.) Raziskovalni tabor študentov biologije Slovenske gorice – Sveti Jurij ob Ščavnici 2011 2015 zbornik
Sivec N. (ur.) Raziskovalni tabor študentov biologije Stari trg ob Kolpi 2008 2015 zbornik
Govedič M. (ur.) Raziskovalni tabor študentov biologije Šempas ’98 2002 zbornik
Planinc G., Presetnik P. (ur.) Raziskovalni tabor študentov biologije Videm pri Ptuju 2002 2002 zbornik
Sivec N., Šantl Temkiv T. (ur.) Raziskovalni tabor študentov biologije Vransko 2007 2012 zbornik
Planinc G. (ur.) Raziskovalni tabor študentov biologije Žirovnica 2003 2004 zbornik
Plazar J. (ur.) Sv. Peter nad Dragonjo 2002 2002 zbornik
Ferletič U., Žibrat U. (ur.) Sv. Peter nad Dragonjo 2003 2003 zbornik
Hanžel J., Šere D. (ur.) Acrocephalus 38(174/175) 2017 revija
Toman M. J. (ur.) Acta Biologica Slovenica 49(2) 2006 revija
Masters G. J., Smithers P. (ur.) Antenna 31(4) 2007 revija
Presetnik P. (ur.) Antirepresor (1) 2001 revija
Ličina T. (ur.) Antirepresor (4) 2005 revija
Grgur V., Šimenc A. (ur.) Antirepresor (5) 2006 revija
Šimenc A., Grgur V. (ur.) Antirepresor (6) 2006 revija
Šimenc A., Grgur V. (ur.) Antirepresor (7) 2006 revija
Šimenc A., Grgur V. (ur.) Antirepresor (8) 2007 revija
Šimenc A., Grgur V. (ur.) Antirepresor (9) 2008 revija
Šimenc A., Grgur V. (ur.) Antirepresor (10) 2008 revija
Gregur L. (ur.) Antirepresor (11) 2008 revija
Gregur L. (ur.) Antirepresor (13) 2008 revija
Gregur L. (ur.) Antirepresor (12) 2009 revija
Gregur L. (ur.) Antirepresor (14) 2009 revija
Zeme K., Zaletelj N. (ur.) Antirepresor (15) 2010 revija
Zeme K., Zaletelj N. (ur.) Antirepresor (16) 2010 revija
Zaletelj N. (ur.) Antirepresor (17) 2011 revija
Gabrovec A. (ur.) Antirepresor (18) 2012 revija
Gabrovec A. (ur.) Antirepresor (19) 2013 revija
Gabrovec A. (ur.) Antirepresor (20) 2014 revija
Šoln K. (ur.) Antirepresor (21) 2015 revija
Gabrovec A. (ur.) Antirepresor (22) 2016 revija
Meža K. (ur.) Antirepresor (23) 2017 revija
Podojsteršek M. (ur.) Antirepresor (24) 2018 revija
Šimenc A., Grgur V. (ur.) Antirepresor – Extra Summer Edition ’07 2007 revija
Hribernik M., Vinko D., Klodič M. (ur.) Bfko: revija študentov biotehniške fakultete 6(1) 2010 revija
Habjanič G., Cerar A., Marič A. (ur.) Bfko: revija študentov biotehniške fakultete 8(1) 2012 revija
Gorjanc T. (ur.) Bfko: revija študentov biotehniške fakultete 11(1) 2015 revija
Regvar M. (ur.) Collectanea Studentium Physiologiae Plantarum 2(3) 2007 revija
Natek K. (ur.) Dela 31 2009 revija
Natek K. (ur.) Dela 32 2009 revija
Bedjanič M. (ur.) Erjavecia (23) 2008 revija
Bedjanič M. (ur.) Erjavecia (30) 2015 revija
Erjavec T. (ur.) GEOmix 17(1) 2010 revija
Milost J., Peca N. (ur.) GEOmix 16(2) 2010 revija
Krajnc A. (ur.) Glas podzemlja 2016 revija
Petrinjak A. (ur.) Glej, netopir! 10(1) 2013 revija
Petrinjak A. (ur.) Glej, netopir! 11(1) 2014 revija
Petrinjak A. (ur.) Glej, netopir! 12(1) 2015 revija
Petrinjak A. (ur.) Glej, netopir! 13(1) 2016 revija
Zidar S. (ur.) Glej, netopir! 15(1) 2018 revija
Čevnik K. (ur.) Informator: Glasilo občine Dravograd (24) 2016 revija
Kovač M. (ur.) National Geographic Slovenija, februar 2009 2009 revija
Kostanjšek R., Lešnik A. (ur.) Natura Sloveniae 1(1) 1999 revija
Kostanjšek R., Lešnik A. (ur.) Natura Sloveniae 2(2) 2000 revija
Kostanjšek R., Lešnik A. (ur.) Natura Sloveniae 3(2) 2001 revija
Kostanjšek R., Lešnik A. (ur.) Natura Sloveniae 4(1) 2002 revija
Kostanjšek R., Lešnik A. (ur.) Natura Sloveniae 4(2) 2002 revija
Kostanjšek R., Lešnik A. (ur.) Natura Sloveniae 5(1) 2003 revija
Kostanjšek R., Lešnik A. (ur.) Natura Sloveniae 5(2) 2003 revija
Kostanjšek R., Lešnik A. (ur.) Natura Sloveniae 6(1) 2004 revija
Kostanjšek R., Lešnik A. (ur.) Natura Sloveniae 6(2) 2004 revija
Kostanjšek R. (ur.) Natura Sloveniae 10(1) 2008 revija
Kostanjšek R. (ur.) Natura Sloveniae 10(2) 2008 revija
Kostanjšek R. (ur.) Natura Sloveniae 11(2) 2009 revija
Kostanjšek R. (ur.) Natura Sloveniae 14(1) 2012 revija
Zagmajster M. (ur.) Natura Sloveniae 16(1) 2014 revija
Zagmajster M. (ur.) Natura Sloveniae 16(2) 2014 revija
Zagmajster M. (ur.) Natura Sloveniae 18(2) 2016 revija
Zagmajster M. (ur.) Natura Sloveniae 19(2) 2017 revija
Zagmajster M. (ur.) Natura Sloveniae 20(1) 2018 revija
Zagmajster M. (ur.) Natura Sloveniae 20(2) 2018 revija
Matkovič A. (ur.) Panika: širimo psihološka obzorja 18(1) 2015 revija
Cafuta V. (ur.) Plazilčar (1) 2008 revija
Cafuta V. (ur.) Plazilčar (2) 2009 revija
Cafuta V. (ur.) Plazilčar (3) 2009 revija
Cafuta V. (ur.) Plazilčar (4) 2009 revija
Kreft I. (ur.) Proteus 63(1) 2000 revija
Kreft I. (ur.) Proteus 63(5) 2001 revija
Kokondoska Grgič V., Rezelj S. (ur.) Science for you (1) 2015 revija
Gregori J. (ur.) Scopolia (55) 2005 revija
Vrh Vrezec P. (ur.) Svet ptic 23(2) 2017 revija
Vrh Vrezec P. (ur.) Svet ptic 24(1) 2018 revija
Vrh Vrezec P. (ur.) Svet ptic 24(3) 2018 revija
Vrh Vrezec P. (ur.) Svet ptic 24(4) 2018 revija
Planinc G., Cafuta V. (ur.) Temporaria 8(1) 2004 revija
Nadaždin B. (ur.) Terenac (2) 2017 revija
Vinko D. (ur.) Trdoživ 2(1) 2013 revija
Vinko D. (ur.) Trdoživ 2(2) 2013 revija
Vinko D. (ur.) Trdoživ 3(1) 2014 revija
Kačičnik Jančar M. (ur.) Varstvo narave (21) 2008 revija
Turk R. (ur.) Varstvo narave (22) 2009 revija
Šantl Temkiv T., Vlačić D., Žagar A. Ali kača res piči? 2008 zloženka
Brancelj A., Ogrin M. Alpe bodoče generacije: od načrtovanj do dejanj 2004 zloženka
Tome D. Barjanski travniki: Ogrožena naravna dediščina evrope 2002 zloženka
neznan Bioznanosti 2004: Mednarodni kongres 2004 zloženka
Hudoklin A., Klenovšek D. Čebelar na Bizeljskem 2012 zloženka
Genov T. Delfini ob slovenski obali neznano zloženka
Maher I. Dolenji kal: Škrbina – Kras 2007 zloženka
Vinko D. (ur.) Društvo študentov biologije 2008 zloženka
Pavlovič E. (ur.) Društvo študentov biologije 2016 zloženka
Poboljšaj K., Lešnik A. Dvoživke in promet v regiji Alpe-Jadran neznano zloženka
Cipot M., Lešnik A., Poboljšaj K. Dvoživke v naši bližini: Mlake 2005 zloženka
Maher I. Goški kal: Goče – Vipavska dolina 2007 zloženka
neznan Iščeš literaturo za diplomsko (seminarsko) nalogo? 2004 zloženka
Maher I. Kal Mlačna: Pliskovica – Kras 2007 zloženka
Maher I. Kal na Stajcah: Vojščica – Kras 2007 zloženka
Maher I. Kali v Danah: Kal v Lasatkah, Kal pri Vrabcih, Podkal: Dane pri Divači – Kras 2007 zloženka
Lešnik A., Šalamun A. (ur.) Kali: mreža vodnih biotopov 2000 zloženka
Ivanovič M. Kraška učna pot od Lebice do Krupe 1998 zloženka
Labus N., Ferletič U., Červek U. Krav ne pase ne kobil ta pastirček svetlokril, a na paši nad povirjem rad pridruži se pastirjem neznano zloženka
Gottstein S., Franković M., Marjanović N. Krške lokve: mreža vodenih staništa neznano zloženka
Rebeušek F. Lorkovičev rjavček (Erebia calcaria) 2006 zloženka
neznan Marec: študentski mesec kulture, založništva in obštudijskega izobraževanja neznano zloženka
Keuc A. Moje pravice in moje koristi neznano zloženka
Čelik T., Drovenik B., Leskovar I., Poboljšaj K., Seliškar A., Sovinc A., Vreš B. Mokrišče v Produ: oaza na obrobju Ljubljane 1999 zloženka
neznan Morigenos: marine mammal research and conservation society neznano zloženka
neznan Morski biodiverzitet neznano zloženka
Trilar T., Gogala A., Jeršek M. (ur.) Narava Slovenije: Alpe 2004 zloženka
Lukan Klavžer T. (red.) National park Triglav: Vögel 1999 zloženka
Presetnik P., Žibrat U., Koselj K. Netopirji: Sosedi v stiski 2005 zloženka
neznan Nova oznaka ISBN-13: Informacija za založnike 2004 zloženka
Presetnik P., Zagmajster M. Pod skupno streho z netopirji 2005 zloženka
neznan Podrži reforme neznano zloženka
Maher I. Pot do Kaliča: Kostanjevica na Krasu 2007 zloženka
neznan Predstavitev društev na BF: druga verzija 2005 zloženka
neznan Predstavitev društev na BF: prva verzija 2005 zloženka
Maher I. Projekt 1001 Kal – 1001 zgodba o življenju 2007 zloženka
Beltram G., Križan B., Simić M., Sovinc A., Vičar A. Ramsarka mokrišča v Sloveniji 2000 zloženka
Rabzelj T., Cipot M. Societas herpetologica slovenica: Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev neznano zloženka
Sovinc A., Beltram G. Svetovni dan varstva mokrišč 1998 zloženka
Ličar P., Štrus J. Študij biologije neznano zloženka
Vilhar B., Štrus J. Študij biologije 2004 zloženka
Lukan Klavžer T. (ur.) Triglav national park: standing waters 1999 zloženka
Simić M. Triglavski narodni park: podzemski svet 1997 zloženka
neznan Tropengarten Ocean Orchids neznano zloženka
neznan Tropical garden Ocean Orchids neznano zloženka
Maher I. Tupelški kal: Tupelče – Kras 2006 zloženka
neznan V Sloveniji velja prepoved vožnje z vozili v naravnem okolju neznano zloženka
Šalamun A., Kotarac M. Veliki studenčar (Cordulegaster heros) 2006 zloženka
neznan Your key to Budapest neznano zloženka
Čižmek J. (ur.) ZOO Ljubljana neznano zloženka
Čenić D., Karajović S. Karta plaža Crnogorskog Primorja neznano zemljevid
Zajc P. (ur.) Koroška: Zemljevid kolesarskih in pohodniških poti 2015 zemljevid
Jakovac M., Simić, M., Vičar A., Jeglič D. Protected Areas of Slovenia: Parks neznano zemljevid
Šteblaj T. (red.) Regijski park Škocjanske jame: Turistična karta 1988 zemljevid
Maher I. S kolesom po Kraškem parku 1998 zemljevid
Kos V. (red.) Slovenija: Pregledna šolska karta 1994 zemljevid
Maher I. The Karst Regional Park by Bike 1998 zemljevid
Demšar J., Kogoj M. Trideželni park in območje Nature 2000: Goričko, Porabje, Örség, Mura 2012 zemljevid
Makovec T. Biokemija I: Navodila za vaje 2002 skripta
Sepčić K., Anderluh G., Turk T., Maček P. Biokemijski praktikum 2002 skripta
Štefančič M., Pohar V. Evolucija človeka & Okolje in kulture v pleistocenu 1997 skripta
Štrus J. Navodila za vaje iz splošne zoologije 2002 skripta
Prevorčnik S. Navodila za vaje iz zoologije nevretenčarjev 2011 skripta
Likar M., Vogel Mikuš K., Regvar M. Praktikum fiziologije rastlin 2008 skripta
Anderluh G., Bavdek A., Sepčić K. Praktikum iz biokemije 2009 skripta
Rupnik M., Zalar P., Janc M. Splošna mikrobiologija: Navodila za vaje 2001 skripta
Štrus J. Splošna zoologija 2002 skripta
Zalar P., Gunde-Cimerman N. Taksonomija in identifikacija gliv 2002 skripta
Golič L., Leban I., Šegedin P., Šiftar J. Vaje iz splošne in anorganske kemije: Navodila za vaje 1995 skripta
Trontelj P. Vretenčarji Slovenije: Gradivo za vaje iz zoologije strunarjev 2005 skripta
neznan Drugostopenjski magistrski študijski program Ekologija in biodiverziteta 2005 drugo
Sorko N. Društva – aktualna problematika 2008 drugo
Sorko N. Društva – aktualna problematika 2009 drugo
Valentinčič T. Ekologija morja 2012 drugo
neznan Keys to the final-instar larvae of European Odonata neznano drugo
Jogan N. Ključ za naše praproti 2006 drugo
neznan Ključi za določanje diatomej neznano drugo
neznan Morfologija ličinke kačjega pastirja neznano drugo
Jazbinšek Seršen N., Jankovič M., Strojin Božič Z., Čermelj S., Piltaver A., Babić V. , Zupanc B., Regina H. Okolje  v Mestni občini Ljubljana 2010 drugo