DŠB Knjižnica

Seznam knjig v DŠB knjižnici
Avtorji/uredniki/redaktorjiNaslovLeto izzidaFormat
Praprotnik N.Alpski botanični vrt Juliana v Trenti2002knjiga
Brown R. W., Lawrence M. J., Pope J.Animals: tracks, trails & signs2004knjiga
Kotarac M.Atlas faunae et florae Sloveniae 1: Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije z Rdečim seznamom1997knjiga
Presetnik P., Koselj K., Zagmajster M. (ur.)Atlas faunae et florae Sloveniae 2: Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije2009knjiga
Verovnik R., Rebeušek F., Jež M.Atlas faunae et florae Sloveniae 3: Atlas dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) Slovenije2012knjiga
Kos V., Kos M., Gregorič M., Trpin M., Omejc B., Novak F., Monde Neuf d.o.o., Požar S.Atlas Slovenije2005knjiga
Smith C.Beautiful butterflies: A Colourful Introduction to Nepal’s most Beautiful Insects1990knjiga
Lauber K., Wagner G.Bestimmungsschlüssel zur Flora Helvetica2007knjiga
Berg J. M., Tymoczko J. L., Stryer L.Biochemistry2007knjiga
Mršić N.Biotska raznovrstnost v Sloveniji – Slovenija “vroča točka” Evrope1997knjiga
Mullarney K., Svensson L., Zetterström D., Grant P. J.Collins Bird Guide: The Most Complete Field Guide to the Birds of Britain and Europe1999knjiga
Svensson L.Collins Bird Guide: The Most Complete Field Guide to the Birds of Britain and Europe2009knjiga
Tolman T., Lewington R.Collins Butterfly Guide: The Most Complete Guide to the Butterflies of Britain and Europe2008knjiga
Tolman T.Collins Field Guide: Butterflies of Britain and Northern Europe1997knjiga
Chinery M.Collins Field Guide: Insects of Britain and Northern Europe1993knjiga
Roberts M. J.Collins Field Guide: Spiders of Britain and Northern Europe1995knjiga
Gradišnik A., Jež M., Kos M., Rajšter B. (ur.)Dravograd: Na stičišču poti2005knjiga
Dewick P. M.Essentials of Organic Chemistry2006knjiga
Williams N., Blond B., St Louis R.Estonia, Latvia & Lithuania2006knjiga
Riedl R. (ur.)Fauna e Flore del Mediterraneo1991knjiga
Speybroeck J., Beukema W., Bok B., Van Der Voort J.Field Guide to the Amphibians & Reptiles of Britain and Europe2016knjiga
Lauber K., Wagner G.Flora Helvetica2009knjiga
McMurry J.Fundamentals of Organic Chemistry2011knjiga
Eppinger M., Hofmann H. (red.)Gobe, Enostavno in zanesljivo določanje2015knjiga
Jogan N. (ur.)Gradivo za Atlas flore Slovenije2001knjiga
Lawrence E. (ur.)Henderson’s Dictionary of Biology2005knjiga
Geister I.Izbrana življenska okolja rastlin in živali v Sloveniji1999knjiga
Lipej L., Orlando Bonaca M., Makovec T.Jadranske babice2008knjiga
Brancelj A.Jama Velika Pasica: zgodovina, okolje in življenje v njej2015knjiga
Wedam A. (red.)Kako deluje? I. del1976knjiga
Wedam A. (red.)Kako deluje? II. del1976knjiga
Briggs A., Hall A., Hawkes N., Healey t., Heritage A., Kiener R., Lacey M., McEvedy C., MacFadyen D., McRae K., Man J., Millard A. E., Spence K., Stewart R., Tames R., Williams S., Nash B.Kdaj, kje, zakaj in kako se je zgodilo2005knjiga
Lehmann A., Nüß J. H.Libellen1998knjiga
Martinčič A. (red.)Mala flora Slovenije, Ključ za določanje praprotnic in semenk2007knjiga
Bellman H.Naše in srednjeevropske žuželke2009knjiga
Križnar T.Nuba, čisti ljudje1999knjiga
Darwin C.O nastanku vrst z delovanjem naravnega odbiranja ali ohranjanje prednostnih ras v boju za preživetje2009knjiga
Kohl S.Odonata: Anisoptera-Exuvien (Grosslibellen-Larvenhäute) Europas: Bestimmungsschlüssel1998knjiga
Čuk-Pilipovič M., Zuljan V. (ur.)Po bečelah se vižej2003knjiga
Dermastia M.Pogled v rastline2007knjiga
Ozimec R., Mara Radoš M. (ur.)Prirodoslovno-povijesna baština oćine Tomislavograd2013knjiga
Jokič N., Tekič M., Maletić G., Paradžik A. (ur.)Recepture za pripremanje jela u Jugoslovenskoj Narodnoj Armiji2011knjiga
Veenvliet P., Kus Veenvliet J.Ribe slovenskih celinskih voda – priročnik za določanje2006knjiga
Ausubel F. M., Brent R., Kingston R. E., Moore D. D., Seidman J. G., Smith J. A., Struhl K. (ur.)Short Protocols in Molecular Biology: A Compendium of Methods from Current Protocols in Molecular Biology1992knjiga
Krofel M., Potočnik H.Stopinje in sledovi živali2016knjiga
Grubač B.Suri orao (Aquilla chrysaetos, Golden Eagle)1998knjiga
Cvikl E. (ur.)Študentsko organiziranje v Sloveniji2010knjiga
Aljančič M., Gregori J., Praprotnik N., Hlad B., Peterlin S., Skoberne P., Vidic J.Varstvo narave na Slovenskem1995knjiga
Hayes B.Wolves of the Yukon2010knjiga
Turk T.Živalski svet Jadranskega morja1996knjiga
Gogala A., Aljančič M., Gogala M., Sivec I.Žuželke, uspešnost množičnosti1992knjiga
Skoberne P. (ur.)75 let Spomenice Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov1995brošura
Turk T. (ur.)Department of Biology2003brošura
Sáfián S., Szentirmai I.Dnevni metulji (Butterflies): Örség – Goričko2012brošura
Veenvliet P., Kus Veenvliet J.Dvoživke notranjskega regijskega parka2005brošura
Lešnik A., Cipot M.Dvoživke Triglavskega narodnega parka: razširjenost, ekologija, varstvo2007brošura
Hlad B.Geotrip ’95 in ’97 v Sloveniji1999brošura
Kisovec Trček D., Kanič A., Kalčič D.Informacije za založnike2006brošura
Moldován T. (ur.)Information: Hungary1997brošura
Božič L., Kmecl P., Medved A., Vukelič E.Kosec, varuh vlažnih travnikov2007brošura
Berden Zrimec (ur.)Metode za detekcijo nevarnih bioloških agensov v vodi in hrani2009brošura
Rebeušek F.Mravljiščarji Slovenije: razširjenost, ekologija, varstvo2006brošura
Božič L., Denac D.Naravni rezervat Ormoške lagune2017brošura
Polenec A.Nastanek vrst in prilagoditve1970brošura
Božič I.Naš ptičji svet II1981brošura
Presetnik P., Podgorelec M., Maurer Wernig J.Netopir, imaš res steklino?2011brošura
Govedič M.Potočni raki Slovenije: razširjenost, ekologija, varstvo2006brošura
Golob A., Skudnik M.Priročnik o vrstah Natura 2000, ki so povezane z gozdom2007brošura
Jogan N., Eler K., Novak Š.Priročnik za sistematično kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst2012brošura
Polak S., Mihevc A.Proteus vivarium2006brošura
Faninger E.Rudno bogastvo Jugoslavije1975brošura
Koritnik M. (ur.)Slovenia for foreign students1996brošura
Mehle J., Leskovic B. (ur.)Stopinje in sledovi divjadi: sesalci2003brošura
neznanStudenstka unija Srbije: Najveća nezavisna studentska organizacija u Srbijineznanobrošura
neznanŠtudentski globopotnik za slovenske študentke in študente odprtih oči1999brošura
Domjan S., Djurdevič M., Grželj T., Jurkovič M., Žerjal R.Študijski globopotnik II1997brošura
Gosar M.Travnik1979brošura
Kus Veenvliet J. (ur.)Tujerodne vrste: Ubežnice z vrtov2009brošura
Kus Veenvliet J. (ur.)Tujerodne vrste: Ubežnice z vrtov2011brošura
Hlad B. (ur.)Varovanje geološke dediščine1995brošura
Cipot M., Hebein C., Jaindl M., Krainer K., Lapini L., Lešnik A., Poboljšaj K., Smole-Wiener K., Fabian S.Varstvo dvoživk v regiji Alpe-Jadranneznanobrošura
Simić M.Varujmo naše jame2000brošura
neznanVodič kroz Evropuneznanobrošura
Polak S., Bračko F., Denac D., Hudoklin A., Jančar T., Kmecl P., Perušek M., Rubinič B., Surina B., Štumberger B., Trontelj P.Vodnik po Mednarodno pomembnih območjih za ptice (IBA) v Sloveniji1999brošura
Bakan B.Vodnik po rastlinah2012brošura
neznanŽelezna jamaneznanobrošura
Lešnik A.Življenje v mejicah2018brošura
Trčak B., Podgorelec M.Življenska okolja: vodnik obiskovalcem po označenih pešpoteh v varovanih območjih narave2012brošura
Premate E., Škufca D., Rexhepi B., Pavlovič E. (ur.)Biosfera: Konferenca študentov bioloških znanosti2016zbornik
Atlagić M., Milić N. (ur.)Ekobiomorfa: Knjiga izvoda, 3. konferencija studenata biologije, ekologije i zaštite životne sredine2017zbornik
Miklavčič U. (ur.)Ekosistemi Balkana 2016 Vransko jezero2017zbornik
Rome T. (ur.)Ekosistemi Balkana Črna Gora 20132017zbornik
Marić R. (ur.)Ekosistemi Balkana Srbija 20122012zbornik
Jazbec K. (ur.)Ekosistemi Dalmacije Brač 2003 in Korčula 20042005zbornik
Čehovin A. (ur.)Ekosistemi Dalmacije Dugi otok 20022002zbornik
Žibrat U. (ur.)Ekosistemi Dalmacije Pelješac 20012002zbornik
Tomažič A., Sunčič T. (ur.)Ekosistemi Jadrana – Mljet ’082016zbornik
Vinko D., Uhan J. (ur.)Ekosistemi Jadrana 2007 – Pag2012zbornik
Krivec N. (ur.)Ekosistemi Jadrana 2011 Delta Neretve2014zbornik
Luštrik R., Vinko D. (ur.)Ekosistemi Jadrana Črna Gora 2005, Pelješac 2006, Spomladanski biološki dnevi Jovsi 20062006zbornik
Presetnik P. (ur.)Ekosistemi Jadrana Črna Gora 20092012zbornik
Borko Š. (ur.)Ekosistemi Jadrana Makedonija 20102012zbornik
Kuliś M. (ur.)International Life Sciences Student’s Conference – Book of Abstracts, 10-14 September 2008, Warsaw – Poland2008zbornik
Zupan E., Vinko D., Javornik Cregeen S. J. (ur.)International Life Sciences Student’s Conference – Book of Abstracts, 7.-11. November, Ljubljana, Slovenia2007zbornik
Kus J. (ur.)Mljet ’98: Poročila z ekskurzije študentov biologije na otok Mljet1999zbornik
Govedič M. (ur.)Raziskovalni tabor študentov bilogije Središče ob Dravi ’971999zbornik
Govedič M. (ur.)Raziskovalni tabor študentov biologije ’992000zbornik
Planinc G. (ur.)Raziskovalni tabor študentov biologije Dekani 20042005zbornik
Presetnik P. (ur.)Raziskovalni tabor študentov biologije Dragatuš 20152018zbornik
Polajnar J. (ur.)Raziskovalni tabor študentov biologije Lovrenc na Pohorju 20052007zbornik
Sivec N. (ur.)Raziskovalni tabor študentov biologije Mokronog 20092014zbornik
Vinko D. (ur.)Raziskovalni tabor študentov biologije Most na Soči 20102011zbornik
Presetnik P. (ur.)Raziskovalni tabor študentov biologije Pivka-Dolnja Košana 20122014zbornik
Gergeli A. (ur.)Raziskovalni tabor študentov biologije Semič 20012002zbornik
Kljun I. (ur.)Raziskovalni tabor študentov biologije Slovenske gorice – Sveti Jurij ob Ščavnici 20112015zbornik
Sivec N. (ur.)Raziskovalni tabor študentov biologije Stari trg ob Kolpi 20082015zbornik
Govedič M. (ur.)Raziskovalni tabor študentov biologije Šempas ’982002zbornik
Planinc G., Presetnik P. (ur.)Raziskovalni tabor študentov biologije Videm pri Ptuju 20022002zbornik
Sivec N., Šantl Temkiv T. (ur.)Raziskovalni tabor študentov biologije Vransko 20072012zbornik
Planinc G. (ur.)Raziskovalni tabor študentov biologije Žirovnica 20032004zbornik
Plazar J. (ur.)Sv. Peter nad Dragonjo 20022002zbornik
Ferletič U., Žibrat U. (ur.)Sv. Peter nad Dragonjo 20032003zbornik
Hanžel J., Šere D. (ur.)Acrocephalus 38(174/175)2017revija
Toman M. J. (ur.)Acta Biologica Slovenica 49(2)2006revija
Masters G. J., Smithers P. (ur.)Antenna 31(4)2007revija
Presetnik P. (ur.)Antirepresor (1)2001revija
Ličina T. (ur.)Antirepresor (4)2005revija
Grgur V., Šimenc A. (ur.)Antirepresor (5)2006revija
Šimenc A., Grgur V. (ur.)Antirepresor (6)2006revija
Šimenc A., Grgur V. (ur.)Antirepresor (7)2006revija
Šimenc A., Grgur V. (ur.)Antirepresor (8)2007revija
Šimenc A., Grgur V. (ur.)Antirepresor (9)2008revija
Šimenc A., Grgur V. (ur.)Antirepresor (10)2008revija
Gregur L. (ur.)Antirepresor (11)2008revija
Gregur L. (ur.)Antirepresor (13)2008revija
Gregur L. (ur.)Antirepresor (12)2009revija
Gregur L. (ur.)Antirepresor (14)2009revija
Zeme K., Zaletelj N. (ur.)Antirepresor (15)2010revija
Zeme K., Zaletelj N. (ur.)Antirepresor (16)2010revija
Zaletelj N. (ur.)Antirepresor (17)2011revija
Gabrovec A. (ur.)Antirepresor (18)2012revija
Gabrovec A. (ur.)Antirepresor (19)2013revija
Gabrovec A. (ur.)Antirepresor (20)2014revija
Šoln K. (ur.)Antirepresor (21)2015revija
Gabrovec A. (ur.)Antirepresor (22)2016revija
Meža K. (ur.)Antirepresor (23)2017revija
Podojsteršek M. (ur.)Antirepresor (24)2018revija
Šimenc A., Grgur V. (ur.)Antirepresor – Extra Summer Edition ’072007revija
Hribernik M., Vinko D., Klodič M. (ur.)Bfko: revija študentov biotehniške fakultete 6(1)2010revija
Habjanič G., Cerar A., Marič A. (ur.)Bfko: revija študentov biotehniške fakultete 8(1)2012revija
Gorjanc T. (ur.)Bfko: revija študentov biotehniške fakultete 11(1)2015revija
Regvar M. (ur.)Collectanea Studentium Physiologiae Plantarum 2(3)2007revija
Natek K. (ur.)Dela 312009revija
Natek K. (ur.)Dela 322009revija
Bedjanič M. (ur.)Erjavecia (23)2008revija
Bedjanič M. (ur.)Erjavecia (30)2015revija
Erjavec T. (ur.)GEOmix 17(1)2010revija
Milost J., Peca N. (ur.)GEOmix 16(2)2010revija
Krajnc A. (ur.)Glas podzemlja2016revija
Petrinjak A. (ur.)Glej, netopir! 10(1)2013revija
Petrinjak A. (ur.)Glej, netopir! 11(1)2014revija
Petrinjak A. (ur.)Glej, netopir! 12(1)2015revija
Petrinjak A. (ur.)Glej, netopir! 13(1)2016revija
Zidar S. (ur.)Glej, netopir! 15(1)2018revija
Čevnik K. (ur.)Informator: Glasilo občine Dravograd (24)2016revija
Kovač M. (ur.)National Geographic Slovenija, februar 20092009revija
Kostanjšek R., Lešnik A. (ur.)Natura Sloveniae 1(1)1999revija
Kostanjšek R., Lešnik A. (ur.)Natura Sloveniae 2(2)2000revija
Kostanjšek R., Lešnik A. (ur.)Natura Sloveniae 3(2)2001revija
Kostanjšek R., Lešnik A. (ur.)Natura Sloveniae 4(1)2002revija
Kostanjšek R., Lešnik A. (ur.)Natura Sloveniae 4(2)2002revija
Kostanjšek R., Lešnik A. (ur.)Natura Sloveniae 5(1)2003revija
Kostanjšek R., Lešnik A. (ur.)Natura Sloveniae 5(2)2003revija
Kostanjšek R., Lešnik A. (ur.)Natura Sloveniae 6(1)2004revija
Kostanjšek R., Lešnik A. (ur.)Natura Sloveniae 6(2)2004revija
Kostanjšek R. (ur.)Natura Sloveniae 10(1)2008revija
Kostanjšek R. (ur.)Natura Sloveniae 10(2)2008revija
Kostanjšek R. (ur.)Natura Sloveniae 11(2)2009revija
Kostanjšek R. (ur.)Natura Sloveniae 14(1)2012revija
Zagmajster M. (ur.)Natura Sloveniae 16(1)2014revija
Zagmajster M. (ur.)Natura Sloveniae 16(2)2014revija
Zagmajster M. (ur.)Natura Sloveniae 18(2)2016revija
Zagmajster M. (ur.)Natura Sloveniae 19(2)2017revija
Zagmajster M. (ur.)Natura Sloveniae 20(1)2018revija
Zagmajster M. (ur.)Natura Sloveniae 20(2)2018revija
Matkovič A. (ur.)Panika: širimo psihološka obzorja 18(1)2015revija
Cafuta V. (ur.)Plazilčar (1)2008revija
Cafuta V. (ur.)Plazilčar (2)2009revija
Cafuta V. (ur.)Plazilčar (3)2009revija
Cafuta V. (ur.)Plazilčar (4)2009revija
Kreft I. (ur.)Proteus 63(1)2000revija
Kreft I. (ur.)Proteus 63(5)2001revija
Kokondoska Grgič V., Rezelj S. (ur.)Science for you (1)2015revija
Gregori J. (ur.)Scopolia (55)2005revija
Vrh Vrezec P. (ur.)Svet ptic 23(2)2017revija
Vrh Vrezec P. (ur.)Svet ptic 24(1)2018revija
Vrh Vrezec P. (ur.)Svet ptic 24(3)2018revija
Vrh Vrezec P. (ur.)Svet ptic 24(4)2018revija
Planinc G., Cafuta V. (ur.)Temporaria 8(1)2004revija
Nadaždin B. (ur.)Terenac (2)2017revija
Vinko D. (ur.)Trdoživ 2(1)2013revija
Vinko D. (ur.)Trdoživ 2(2)2013revija
Vinko D. (ur.)Trdoživ 3(1)2014revija
Kačičnik Jančar M. (ur.)Varstvo narave (21)2008revija
Turk R. (ur.)Varstvo narave (22)2009revija
Šantl Temkiv T., Vlačić D., Žagar A.Ali kača res piči?2008zloženka
Brancelj A., Ogrin M.Alpe bodoče generacije: od načrtovanj do dejanj2004zloženka
Tome D.Barjanski travniki: Ogrožena naravna dediščina evrope2002zloženka
neznanBioznanosti 2004: Mednarodni kongres2004zloženka
Hudoklin A., Klenovšek D.Čebelar na Bizeljskem2012zloženka
Genov T.Delfini ob slovenski obalineznanozloženka
Maher I.Dolenji kal: Škrbina – Kras2007zloženka
Vinko D. (ur.)Društvo študentov biologije2008zloženka
Pavlovič E. (ur.)Društvo študentov biologije2016zloženka
Poboljšaj K., Lešnik A.Dvoživke in promet v regiji Alpe-Jadranneznanozloženka
Cipot M., Lešnik A., Poboljšaj K.Dvoživke v naši bližini: Mlake2005zloženka
Maher I.Goški kal: Goče – Vipavska dolina2007zloženka
neznanIščeš literaturo za diplomsko (seminarsko) nalogo?2004zloženka
Maher I.Kal Mlačna: Pliskovica – Kras2007zloženka
Maher I.Kal na Stajcah: Vojščica – Kras2007zloženka
Maher I.Kali v Danah: Kal v Lasatkah, Kal pri Vrabcih, Podkal: Dane pri Divači – Kras2007zloženka
Lešnik A., Šalamun A. (ur.)Kali: mreža vodnih biotopov2000zloženka
Ivanovič M.Kraška učna pot od Lebice do Krupe1998zloženka
Labus N., Ferletič U., Červek U.Krav ne pase ne kobil ta pastirček svetlokril, a na paši nad povirjem rad pridruži se pastirjemneznanozloženka
Gottstein S., Franković M., Marjanović N.Krške lokve: mreža vodenih staništaneznanozloženka
Rebeušek F.Lorkovičev rjavček (Erebia calcaria)2006zloženka
neznanMarec: študentski mesec kulture, založništva in obštudijskega izobraževanjaneznanozloženka
Keuc A.Moje pravice in moje koristineznanozloženka
Čelik T., Drovenik B., Leskovar I., Poboljšaj K., Seliškar A., Sovinc A., Vreš B.Mokrišče v Produ: oaza na obrobju Ljubljane1999zloženka
neznanMorigenos: marine mammal research and conservation societyneznanozloženka
neznanMorski biodiverzitetneznanozloženka
Trilar T., Gogala A., Jeršek M. (ur.)Narava Slovenije: Alpe2004zloženka
Lukan Klavžer T. (red.)National park Triglav: Vögel1999zloženka
Presetnik P., Žibrat U., Koselj K.Netopirji: Sosedi v stiski2005zloženka
neznanNova oznaka ISBN-13: Informacija za založnike2004zloženka
Presetnik P., Zagmajster M.Pod skupno streho z netopirji2005zloženka
neznanPodrži reformeneznanozloženka
Maher I.Pot do Kaliča: Kostanjevica na Krasu2007zloženka
neznanPredstavitev društev na BF: druga verzija2005zloženka
neznanPredstavitev društev na BF: prva verzija2005zloženka
Maher I.Projekt 1001 Kal – 1001 zgodba o življenju2007zloženka
Beltram G., Križan B., Simić M., Sovinc A., Vičar A.Ramsarka mokrišča v Sloveniji2000zloženka
Rabzelj T., Cipot M.Societas herpetologica slovenica: Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcevneznanozloženka
Sovinc A., Beltram G.Svetovni dan varstva mokrišč1998zloženka
Ličar P., Štrus J.Študij biologijeneznanozloženka
Vilhar B., Štrus J.Študij biologije2004zloženka
Lukan Klavžer T. (ur.)Triglav national park: standing waters1999zloženka
Simić M.Triglavski narodni park: podzemski svet1997zloženka
neznanTropengarten Ocean Orchidsneznanozloženka
neznanTropical garden Ocean Orchidsneznanozloženka
Maher I.Tupelški kal: Tupelče – Kras2006zloženka
neznanV Sloveniji velja prepoved vožnje z vozili v naravnem okoljuneznanozloženka
Šalamun A., Kotarac M.Veliki studenčar (Cordulegaster heros)2006zloženka
neznanYour key to Budapestneznanozloženka
Čižmek J. (ur.)ZOO Ljubljananeznanozloženka
Čenić D., Karajović S.Karta plaža Crnogorskog Primorjaneznanozemljevid
Zajc P. (ur.)Koroška: Zemljevid kolesarskih in pohodniških poti2015zemljevid
Jakovac M., Simić, M., Vičar A., Jeglič D.Protected Areas of Slovenia: Parksneznanozemljevid
Šteblaj T. (red.)Regijski park Škocjanske jame: Turistična karta1988zemljevid
Maher I.S kolesom po Kraškem parku1998zemljevid
Kos V. (red.)Slovenija: Pregledna šolska karta1994zemljevid
Maher I.The Karst Regional Park by Bike1998zemljevid
Demšar J., Kogoj M.Trideželni park in območje Nature 2000: Goričko, Porabje, Örség, Mura2012zemljevid
Makovec T.Biokemija I: Navodila za vaje2002skripta
Sepčić K., Anderluh G., Turk T., Maček P.Biokemijski praktikum2002skripta
Štefančič M., Pohar V.Evolucija človeka & Okolje in kulture v pleistocenu1997skripta
Štrus J.Navodila za vaje iz splošne zoologije2002skripta
Prevorčnik S.Navodila za vaje iz zoologije nevretenčarjev2011skripta
Likar M., Vogel Mikuš K., Regvar M.Praktikum fiziologije rastlin2008skripta
Anderluh G., Bavdek A., Sepčić K.Praktikum iz biokemije2009skripta
Rupnik M., Zalar P., Janc M.Splošna mikrobiologija: Navodila za vaje2001skripta
Štrus J.Splošna zoologija2002skripta
Zalar P., Gunde-Cimerman N.Taksonomija in identifikacija gliv2002skripta
Golič L., Leban I., Šegedin P., Šiftar J.Vaje iz splošne in anorganske kemije: Navodila za vaje1995skripta
Trontelj P.Vretenčarji Slovenije: Gradivo za vaje iz zoologije strunarjev2005skripta
neznanDrugostopenjski magistrski študijski program Ekologija in biodiverziteta2005drugo
Sorko N.Društva – aktualna problematika2008drugo
Sorko N.Društva – aktualna problematika2009drugo
Valentinčič T.Ekologija morja2012drugo
neznanKeys to the final-instar larvae of European Odonataneznanodrugo
Jogan N.Ključ za naše praproti2006drugo
neznanKljuči za določanje diatomejneznanodrugo
neznanMorfologija ličinke kačjega pastirjaneznanodrugo
Jazbinšek Seršen N., Jankovič M., Strojin Božič Z., Čermelj S., Piltaver A., Babić V. , Zupanc B., Regina H.Okolje v Mestni občini Ljubljana2010drugo