Morske želve: skivnostni pomorščaki Jadrana

zelve-face-bannerDruštvo študentov biologije v sklopu projekta LIFE EUROTURTLES organizira predavanje z naslovom
Morske želve: skivnostni pomorščaki Jadrana. Predaval bo prof. dr. Bojan Lazar.

Predavanje bo v četrtek, 16.3.2017 ob 17h, Biotehniška fakulteta, v predavalnici B1 na oddelku za biologijo, Večna pot 111.

Namen predavanja je predstavitev projekta in seznanitev študentov z najnovejšimi dognanji, povezanimi z morskimi želvami v Jadranskem morju.

Vljudno vabljeni!
 

POVZETEK PREDAVANJA:

Projekt je zastavljen z namenom izboljšanja statusa evropskih populacij morskih želv v Jadranskem in Ionskem morju ter vzhodnem delu Sredozemskega. Predstavljena bo uporaba najsodobnejših znanstvenih metod za preučevanje in varstvo velikih morskih vretenčarjev (npr. snemanje gnezdišč z droni, opazovanje vedenja živali z ROV-i (daljinsko upravljanimi podmornicami), razvoj in aplikacija satelitske telemetrije nove generacije).

Govora bo tudi o predlogih in uvajanju varstvenih ukrepov za izboljšanje stanja populacij in o pomenu ozaveščanja ključnih deležnikov (ribičev) in sodelovanja z njimi za uspešnost predlaganih varstvenih ukrepov.

Le malokdo se zaveda, da je Jadransko morje eden od največjih in najpomembnejših razvojnih in prehranjevalnih habitatov za morske želve v Sredozemlju. Skozi predavanje vam bo dr. Lazar predstavil del rezultatov 20-letnih raziskav teh ogroženih morskih organizmov in vas uvedel v zanimivo biologijo morskih želv v Jadranu. Od kje prihajajo in zakaj, kako številčne so in kakšna je njihova časovno – prostorska dinamika, kaj jih ogroža in kakšna je njihova prihodnost? To so le nekatera izmed vprašanj, na katere boste izvedeli odgovor s strani enega od vodilnih evropskih strokonjakov za morske želve.

PREDAVATELJ:

Dr. Bojan Lazar je morski biolog s specializacijo iz področja ekologije in populacijske biologije velikih morskih vretenčarjev in varstvene biologije morja. Doktoriral je biologijo-ekologijo na Prirodoslovno – matematični fakulteti Univerze v Zagrebu; podiplomsko usposabljanje iz področja varstvene biologije morja pa je opravil v Laboratoriju za biologijo morja Univerze »Duke« v Združenih državah Amerike. Njegovo znanstveno delo je usmerjeno v raziskovanje ekologije velikih morskih vretenčarjev, predvsem morskih želv in morskih psov. Je član mednarodnih strokovnih skupin UNEP in IUCN ter vodja večih mednarodnih EU projektov s področja varovanja velikih morskih vretenčarjev. Dr. Lazar je predavatelj pri predmetih ekologija morja, varstvena biologija morja, populacijska biologija ter biologija in varstvo velikih morskih vretenčarjev na Univerzi na Primorskem ter kvantitativnih metod v varstveni biologiji na Univerzi v Zagrebu.