Vodstvo

Vodstvo Društva študentov biologije v študijskem letu 2020/21

Ariana Godicelj

Ariana Godicelj

Predsednica

Je uradna predstavnica in glava društva, ter je na samem vrhu društvene prehranjevalne verige. Odgovorna je za vse, kar se v njem dogaja in skrbi za splošno delovanje društva, ter nadzira in spodbuja aktivne člane pri organizaciji društvenih projektov, ki potekajo tekom leta.

Klemen Kramar

Klemen Kramar

Blagajnik

Skrbi za vse finančne zadeve v društvu. To vključuje pisanje računov, vodenje evidence, pisanje letnih poročil in teženje študentom, ki pozabijo plačati račune. Je tisti, ki skrbno bdi nad vsemi projekti in skrbi, da ostanejo projekti na zeleni veji.

Lan Zirkelbach

Lan Zirkelbach

Tajnik

Skrbi za društveno dokumentacijo. Piše zapisnike vseh sestankov in jih ažurno objavlja na oglasni deski društva. Prav tako pa skrbi, da so vsi birokratski papirji zloženi v pravo združbo map in pospravljeni v primeren habitat na polici ali v omari.

Janina  Vovk

Janina Vovk

Svetnica

Skrbi za društveno knjižnico to pomeni, da si lahko od nje sposodite knjige, ki jih potrebujete za teren ali pa lahkotno branje. V primeru, da ste pozabili vrniti knjigo, bo pa neutrudno poiskala vašo sled na faksu in vas okarala.

Živa Markič

Živa Markič

Svetnica

Skrbi za društvene omarice, ki jih društvo daje v najem študentom, ki imajo preveč stvari za vsakodnevno tovorjenje od doma do faksa. Kadar vas pa piči, da bi odšli na teren in nimate metuljnice ali pa čelade za v jamo, pa si lahko pri njej sposodite vso opremo.