Vodstvo

Vodstvo Društva študentov biologije v študijskem letu 2023/24

Lan Zirkelbach

Lan Zirkelbach

Predsednik

Je uradni predstavnik in glava društva, ter je na samem vrhu društvene prehranjevalne verige. Odgovoren je za vse, kar se v njem dogaja in skrbi za splošno delovanje društva, ter nadzira in spodbuja aktivne člane pri organizaciji društvenih projektov, ki potekajo tekom leta.

Kontakt: lan.zirkelbach99@gmail.com

Jon Budihna

Jon Budihna

Blagajničar

Skrbi za vse finančne zadeve v društvu. To vključuje pisanje računov, vodenje evidence, pisanje letnih poročil in teženje študentom, ki pozabijo plačati račune. Je tisti, ki skrbno bdi nad vsemi projekti in skrbi, da ostanejo na zeleni veji.Kontakt:
blagajnik@dsb.si

Laura Štampar

Laura Štampar

Tajnica

Skrbi za društveno dokumentacijo. Piše zapisnike vseh sestankov in jih ažurno objavlja na oglasni deski društva. Prav tako pa skrbi, da so vsi birokratski papirji zloženi v pravo združbo map in pospravljeni v primeren habitat na polici ali v omari.Kontakt: laura.stampar9@gmail.com

Maša Pandža

Maša Pandža

Svetnica

Skrbi za društveno knjižnico to pomeni, da si lahko od nje sposodite knjige, ki jih potrebujete za teren ali pa lahkotno branje. V primeru, da ste pozabili vrniti knjigo, bo pa neutrudno poiskala vašo sled na faksu in vas okarala.


Kontakt:
 masa.pandza22@gmail.com

Tea Pogačar

Tea Pogačar

Svetnica

Skrbi za društvene omarice, ki jih društvo daje v najem študentom, ki imajo preveč stvari za vsakodnevno tovorjenje od doma do faksa. Kadar vas pa piči, da bi odšli na teren in nimate metuljnice ali pa čelade za v jamo, pa si lahko pri njej sposodite vso opremo.

Kontakt:
tea.pogacar@gmail.com