Biometrični čitalec kot orodje za sledljivost invazivnih vrst

Vabimo vas na predavanje z naslovom ‘Biometrični čitalec kot orodje za sledljivost invazivnih vrst’, ki se bo odvilo v sredo, 7. 3, 2018, ob 17:00 v predavalnici B2 Biološkega središča (Večna pot 111, 1000 Ljubljana).

Peter Maričić nam bo predstavil uporabno vrednost biometričnega čitalca pri omogočanju sledljivosti potencialno invazivnih tujerodnih vrst ter dolgoročen pristop pri razbremenjevanju določenih invazivnih vrst vodnih vretenčarjev iz okolja.

Predavanje organizira Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica v sodelovanju z Društvom študentov biologije.

Se vidimo!
vabilo_7-3-2018