Taborniški feštival

20. aprila se je na Dan Zemlje ponovno odvijal Taborniški feštival, ki ga že vrsto let organizira Mestna zveza tabornikov. Na tem dogodku se predstavijo tudi druge organizacije s svojimi dejavnostmi in Društvo študentov biologije je bilo eno od njih. Tako je ekipa za invazivne vrste že drugič pripravila igro spomin s sličicami invazivnih vrst, pripeljale pa smo tudi želvo močvirsko sklednico in raka rdečeškarjevca na ogled.

Vse, ki smo bile prisotne, se strinjamo, da je bilo delo z otroki izjemno prijetno, saj so bili izjemno radovedni, marsikateri od njih pa je tudi pokazal svoje neskromno znanje o invazivnih vrstah.

Ob tej priliki bi se ponovno zahvalila Mestni zvezi tabornikov, ki so nas povabili k ponovnemu sodelovanju, Tini Jaklič, ki nam je prisrkbela raka rdečeškarjevca, in Iztoku Tomažiču, ki nam je zaupal močvirsko sklednico za ta čas.

Zahvale gredo tudi Bredi Škedelj, Katarini Kapš, Petri Hribovšek in Tjaši Pršin iz ekipe, s katerimi je bilo izvajanje delavnic v še večje zadovoljstvo.

Manca Velkavrh, vodja ekipe

http://www.delo.si/novice/slovenija/tivoli-v-znamenju-slovenskih-tabornikov.html

Na sliki iz leve proti desni: Katarina Kapš, Tjaša Pršin, Manca velkavrh, Petra Hribovšek, Breda Škedelj

Dan biotske raznovrstnosti 2013

Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z Društvom študentov biologije in Katedro za sistematsko botaniko iz Oddelka za biologijo na 22. maj organizira akcijo odstranjevanja japonskega dresnika v bližini Biotehniške fakultete UL, s katero bi radi opozorili na problem invazivnih vrst, saj te močno vplivajo na biotsko raznovrstnost.

Udeležba je brezplačna in primerna za ljudi vseh starosti.

Program:
1. Uvodni nagovor vodje Oddelka za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana, ge. Nataše Jazbinšek Seršen

2. Predavanje z naslovom Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji

Predavanje se začne ob 15:00 v predavalnici B5 na Oddelku za biologijo, na Večni poti 111 in bo trajalo 15 minut.

Predavala bo dr. Simona Strgulc Krajšek, zaposlena na Katedri za sistematsko botaniko in strokovnjakinja s področja invazivnih vrst.

3. Sprehod v okolici

Udeleženci akcije si bodo ogledali katere rastlinske invazivne vrste rastejo v okolici in po čem jih lahko prepoznamo. Sprehod bo trajal največ pol ure.

3. Odstranjevanje invazivnega dresnika (Fallopia sp.)

Pred odstranjevanjem se bo rastlino na kratko predstavilo. Dresnik je ena od najbolj invazivnih vrst na svetu, širjenje pa mu omogočajo predvsem podzemni deli. Te bodo udeleženci akcije izkopali s pomočjo vrtnega orodja, kasneje pa se jih bo odpeljalo na uničenje v Bioplinarno Petrol.

4. Pogostitev

Po odstranjevanju je organizirana pogostitev za vse udeležence, ki bodo prejeli v spomin tudi kemične svinčnike in beležke.

Da bo pogostitev čim bolj okolju prijazna, bo poskrbljeno za ločevanje odpadkov, del hrane pa bo kupljen pri ekoloških kmetijah iz bližnje okolice.

Vabljeni vsi, ki radi občudujete lepote biotske raznovrstnosti!

Sklepanje poslov na Kmetiji Pr’Konc (Kleče 25, Ljubljana)

Na sliki iz leve proti desni: Katarina Kapš, Breda Škedelj, Jana pregelj, Ana špilak in Manca Velkavrh