Poročilo o odstranjevanju tujerodne vrste Thunbergerjevega češmina (Berberis thunbergii)

Predmet čistilne akcije je bil Thunbergov češmin (Berberis thunbergii). Znano je, da se češmin pojavlja v območju Mosteca, natančen izvor teh rastlin pa ni znan. Čistilna akcija se je odvijala v Mostecu, na zahodnem pobočju Rožnika v eni od hudourniških dolinic. Ploskev, ki smo jo čistili, je v sklopu Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba, uvrščena kot naravna znamenitost. V nižjih predelih prehaja v močvirje, v zgornjem delu pa je dolina relativno suha z nekaj peska, ki ga ob nalivih verjetno zanese hudournik. Kot tako je omenjeno področje smiselno varovati, v primeru, kot je pojav tujerodne vrste, pa je smotrno, če je to le možno, ukrepati.

Na četrtek, 29.11.2007, z zborom ob 13:00 pred Oddelkom za biologijo smo se z osebnimi avtomobili, s katerimi smo peljali tudi orodje in drugo, odpravili proti Mostecu. Pri čistilni akciji je aktivno prisostvovalo skupno 13 udeležencev, v starostni skupini od 19-24 let. Z lopatami in krampi smo izkopavali podzemne dele češminov ter jih odmetavali v plastične vreče za smeti. Vsak grm je bil izkopan kolikor se je z orodji, ki so bila na voljo, dalo. Ob kopanju in nošenju so udeleženci nosili zaščitne rokavice. Ob 15:00 je bil premor, kjer so si udeleženci lahko postregli s sendviči in osvežilno pijačo. Ob 16:30 je zmanjkalo dostopnih grmov. Ker je lokacija v gozdu, se je pričelo tudi mračiti. Odločili smo se, da akcijo zaključimo. Po elektronski pošti smo sporočili MOL (Oddelku za varstvo okolja), ki je poskrbela za odvoz osmih vreč.

V prihodnje bi bilo smiselno spremljati stanje na mestih, kjer so bili grmi odstranjeni. Ker so imeli nekateri starejši in večji grmi korenine globlje v substratu, obstaja večja verjetnost, da niso bile odstranjene vse. Ob novi rastni sezoni bomo spremljali stanje ponovnega pojavljanja mlajših grmičkov na ploskvi, ki smo jo čistili. Ker je ob pričetku poletja načrtovano tudi čiščenje druge tujerodne vrste v sosednjem področju, bo ob enem izvedeno še dokončno čiščenje češmina na območju Mosteca.

Smatramo, da je bila udeležba številčno zadostna. Za bistveno večje število udeležencev bi zmanjkalo prostora, ker je, kot že omenjeno, ploskev, ki je bila čiščena, manjša.

Na čistilno akcijo je bila vabljena predvsem mlajša generacija. Plakati, ki so oglaševali akcijo so viseli na oglasnih deskah Oddelkov, prav tako pa so bili člani Društva študentov biologije o dogodku obveščeni po elektronski pošti. Obvestilo je bilo objavljeno tudi na spletni strani in javnem forumu društva.

Vodja projekta: Roman Luštrik

Projekt je financirala Mestna občina Ljubljana.