Poročilo odstranjevanja tujerodne vrste deljenolistne rudbekije (Rudbeckia laciniata) v okviru projekta

Rudbekija se pod Rožnikom v Ljubljani pojavlja že več kot sto let, sedaj pa smo Društvo študentov biologije in Mestna občina Ljubljana odločili, da izvedemo serijo akcij, s katerimi bomo pripomogli k odstranjevanju te invazivne vrste iz naravnega rezervata. Izvedena je bila akcije Odstranjevanja tujerodnih rastlinskih vrst na območju barja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v Mestni občini Ljubljana.

Odstranjevalni del akcije se je pričel izvajati v soboto, 6.9.2008 ob 10h. Zborno mesto je bilo na jasi ob poti, ki vodi od obvestilne table med Mostecem in ZOO-jem po dolini navzgor (Y=459349 X=102073 po Gauss-Krügerjevi mreži). Udeleženci so lahko srknili kavo ali čaj. Na tem mestu so dobili majice z motivom akcije, zaščitne rokavice in PVC vrečo. Rudbekije se je pobiralo ročno. Prisotni so imeli navodilo, da poizkušajo odstraniti čim več podzemnih delov. Med akcijo so imeli udeleženci možnost prigrizka rogljičkov in nealkoholne osvežilne pijače. Delo je potekalo do približno 16h.

Rudbekije se med Mostecem in ZOO-jem nahaja vsaj v dolini, ki poteka vzhod-zahod. Največja gostota rastlin je ob potočku, z oddaljenostjo od njega pa upada. Rastline smo odstranjevali od jase, kjer je bil zbor, po dolini navzgor in navzdol. Ker se pojavlja rudbekija tako množično, je v eni akciji ni bilo moč v celoti odstraniti. Potrebnih bo še več podobnih akcij, da se bo število vidno zmanjšalo. Dodatno otežuje odstranjevanje nedostopnost nekaterih mest, ki so zelo gosto zaraščena z grmovnimi in drevesnimi vrstami ter ponekod tudi zamočvirjena. Potrebno je tudi počakati naslednjo rastno sezono, kjer bomo spremljali v kakšnem številu se rudbekije pojavljajo na tretiranem območju.

Obiskal nas je časopis (Žurnal) in dve televiziji (RTV SLO in Info.TV). Prispevke si je moč pogledati v arhivih omenjenih medijskih hiš (http://www.rtvslo.si/play/porocila-ob-13h/ava2.19346301/http://www.infotv.si/?page=prikaz&id=31009). Udeleženci so imeli priložnost slišati o problematiki tujerodnih in invazivnih rastlin, prof. Wraber pa nas je podučil o posebnostih lokalne vegetacije.

Spremljali smo tudi napredovanje češmina, ki smo ga odstranjevali novembra 2007 v dolini, ki vodi do vodnega zajetja (Y=459986 X=102456). Tam smo prejšnjo jesen/zimo odstranili večino grmov češmina. Posebno pozornost smo namenili odstranjevanju podzemnih delov. Kaže, da je bila to boljša odločitev. Letos je na istih mestih sicer pognalo nekaj novih vejic, vendar so te majhne in jih bo lažje odstraniti. Rastlinski material, katerega nismo namenili za odvoz je po enem letu suh in ne predstavlja nevarnosti, da bi iz njega vzkalile nove rastline. V prihodnje priporočamo, da se rastline odstrani še pred časom plodenja, njihove ostanke pa se lahko pusti na mestu, kjer bodo podvrženi naravnim procesom razgradnje.

Na akcijo so bili vabljeni predvsem študenti. Plakati, ki so oglaševali akcijo so viseli na oglasnih deskah Oddelkov Biotehniške fakultete, člani Društva študentov biologije o dogodku obveščeni po elektronski pošti. Obvestilo je bilo objavljeno tudi na spletni strani in forumu Društva ter na straneh Mestne občine Ljubljana. Za stike z mediji je poskrbela Služba za stike z javnostjo MOL.

Vodja projekta: Roman Luštrik

V okviru akcije je potekalo tudi predavanje na temo: INVAZIVNE RASTLINE.

Projekt je financirala Mestna občina Ljubljana.