Leta 2009 društvo ni našlo nikogar, ki bi bil pripravljen organizirati celoten projekt.

Je pa izšla zloženka s to tematiko.