ODSTRANJEVANJE INVAZIVK

Okolica BF, FDV in EF, 16. junij 2010: Društvo študentov biologije (DŠB) letos spet organizira odstranjevanje invazivk (invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst) v sredo, 16. junija, med 12. in 14. uro. Dobimo se pred Oddelkom za biologijo na Večni poti 111 ali pa na parkiriščih pred Ekonomsko fakulteto in Fakulteto za družbene vede na Kardeljevi ploščadi za Bežigradom!

Invazivke predstavljajo neposredno ali posredno grožnjo tudi človeku, saj s svojo agresivno rastjo in razširjanjem dobesedno zasenčijo in izrinejo lokalne, domorodne vrste. Zaradi njih so lahkospremenjena celotna obrežja vodotokov in drugi življenjski prostori, nekatere povzročajo močne alergije (pelinolistna ambrozija oz. žvrklja, kavkaški dežen), pa tudi gospodarsko škodo(korenike japonskega dresnika so na primer sposobne predreti 5 cm debelo plast asfalta).

Študentje biologije organiziramo akcijo odstranjevanja tujerodnih vrst, s katero želimo prispevati predvsem k osveščenosti o problematiki vnosa tujerodnih vrst in njihovega širjenja.