Invazivne vrste – le prek moje krste

Invazivne vrste so tujerodne vrste, ki se pretirano razširjajo in s tem ogrožajo avtohtone vrste. Obstajajo tako živalske, kot tudi rastlinske invazivne vrste, vendar se projekt osredotoča na rastlinske. Tematika je večini ljudi še nepoznana, čeprav se te vrste nahajajo v neposredni bližini njihovih domov. Naš projekt se še posebno osredotoča na izredno invazivno rastlinsko vrsto, dresnik (Fallopia sp). V Sloveniji obstajajo tri vrste in vse so invazivne. Zbiranje prostovoljcev se je začelo ob 15. uri popoldne pred oddelkom za biologijo (ki je del Biotehniške Fakultete v Ljubljani). Akcija se je začela s krajšim predavanjem na temo invazivnih vrst in dresnika Simone Strgulc Krajšek in se nadaljevala s puljenjem te rastlinske vrste. Očistili smo kar velik predel ob strugi Glinščice, ki je znašal približno 75 m2. Odstranili smo tudi tiste korenike, ki se jih je dalo izkopati in izpuliti. Akcija se je zaključila s piknikom za vse udeležence.

Opis projekta

Teden pred izvajanjem akcije, smo obesili plakate po vseh oddelkih Biotehniške fakultete, saj so bili študentje in zaposleni te fakultete naša primarna ciljna skupina. Pomembno je, da se stroka tega problema zaveda, saj lahko podatke kadarkoli posreduje naprej ljudem, ki se s tem strokovno ne ukvarjajo, čeprav problematika invazivnih vrst zadeva vse nas. Nekaj plakatov je bilo obešenih tudi v Domžalah, v Centralni tehniški knjižnici, na Gimnaziji Jožeta Plečnika, Gimnaziji Šentvid, Fakulteti za medicino in na Fakulteti za družbene vede. Organizatorke projekta smo jih sicer želele obesiti na več krajev, vendar je večina mest za obešanje plačljiva, zato smo bile pri tem močno omejene. Delile so se tudi zloženke v centru mesta. Tematika prve je bila o invazivnih rastlinskih vrstah na splošno. Izdana je bila leta 2009 in 2011 v sklopu projekta Thuja. Drugo smo izdelale same. Tiskanje le-te je sofinancirala Mestna občina Ljubljana. Tematika druge zloženke se je osredotočila na dresnik (Fallopia sp.).

Akcija se je izvedla v torek, 17. maja popoldne. Udeleženci smo se zbrali pred vhodom oddelka za biologijo, ki je del Biotehniške fakultete. Povabili smo tudi nekaj novinarjev, da bi poročali o akciji in o problematiki invazivnih rastlinskih vrst. Prišla sta novinarka in fotograf časnika Dnevnik. Članek o akciji je bil objavljen v sredo, 18. maja. Dostop do njega je možen tudi preko spleta. Kasneje je bil napisan članek o invazivnih vrstah in o projektu tudi v reviji Bfko, ki jo izdaja študentski svet Biotehniške fakultete (ŠSBF). Nato je sledilo krajše uvodno predavanje o invazivnih vrstah. Predavala je dr. Simona Strgulc Krajšek, zaposlena na oddelku za biologijo, na katedri za botaniko. Celotna skupina se je nato premaknila na mesto, kjer smo nameravali odstraniti dresnik. Sledila je predstavitev rastline in razlaga, zakaj je tako problematična. Po predstavitvi se je začelo odstranjevanje rastlin, in sicer tako nadzemnih, kot tudi podzemnih delov. Pri tem smo uporabljali rokavice, nekateri udeleženci pa so s seboj prinesli tudi manjše lopatke in vrtne škarje. Manjše lopatke so prišle zelo prav ob izkopavanju korenik. Škarje smo uporabljali za odrezovanje podzemnih delov od nadzemnih. Tako smo podzemne dele pospravili v vreče, da se ne bi zasadili, nadzemne dele pa smo naložili na kup, ki ga je kasneje odpeljalo podjetje KPL d.d, področje RAST. Odstranjevanje dresnika je trajalo približno tri ure. Površina, ki smo jo očistili, je znašala približno 75 m2.

Fizičnemu odstranjevanju je sledil piknik za Biotehniško fakulteto. Število udeležencev na akciji je znašalo nekaj manj kot 50. Večino njih je bila študentov biologije, prišli pa so tudi člani društva Ekologi brez meja, člani Društva študentov mikrobiologije in nekaj drugih.

Vsem udeležencem se iskreno zahvaljujemo!

Vodje projekta: Jana Pregelj, Manca Velkavrh, Ana Tratnik

Projekt je sofinancirala Mestna občina Ljubljana.