Nov logotip

V začetku leta smo izvedli anketo o poznavanju tematike in o željah ter interesu študentov Biotehniške fakultete po spoznavanju te teme in udeležbi na raznih dogodkih, ki bi jih organizirala naša ekipa. Kar nekaj truda smo vložili tudi v oblikovanje nove podobe projekta, ki bi bila bolj razpoznavna in v trajno rabo. Skupaj smo staknili glave in se domislili novega logotipa, ki na ne preveč agresiven način predstavlja problematiko invazivnih vrst.

Taborniški feštival

12. aprila smo na dogodku Taborniški feštival, ki je potekal v Parku Tivoli, izvedli izobraževalno delavnico. Tekom projekta smo oblikovali in dali natisniti igro spomin »Najdi pravo, ohrani naravo«, ki je pri tabornikih vzbudila veliko zanimanja, tako da smo nekaj izvodov razdelili med taborniške rodove (Sivi volk, Bičkova skala, Zmajev rod, Pokljuški rod Gorje). Na delavnici smo imeli tudi 2 živali – želvo rumenovratko, ki nam jo je posodil Gregor Lipovšek ter močvirsko sklednico (ponovno nam jo je posodil Iztok Tomažič), ki jo rumenovratka ogroža.

Izdelava igre spomin Poišči pravo, ohrani naravo!

Besedilo so pripravili Jon Bančič, Zala Kogej, Petra Hribovšek, Tjaša Pršin, Katarina Kapš, Brina Stančič, Metka Petrič, Anja Pekolj, Žana Lovšin. Fotografije so prispevali Nejc Jogan, Paul Veenvliet, Katarina Šoln. Recenzijo je ponovno opravila Simona Strgulc Krajšek. Natisnili smo 31 izvodov, ki jih je financirala MOL. Poleg že omenjenim taborniškim rodovom, smo jih razdelili tudi med osnovnošolce OŠ Ledina in OŠ Venclja Perka. Po zaključku projekta so nas ponovno kontaktirali z MOL-a, saj so bili nad igro tako navdušeni, da bodo izvedli ponatis z 240 izvodi.

Odstranjevalni akciji

Za razliko od prejšnjih let smo povečali območje odstranjevanja, tako da smo rastline odstranili na 3 sestojih, ki se nahajajo ob Glinščici, v neposredni bližini Biotehniške fakultete in tik ob robu zavarovanega območja narave, Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Nadzemne dele smo izpulili ter jih zbirali ločeno od izkopanih podzemnih delov. Te smo odpeljali v Bioplinarno Petrol v Ihan, kjer so jih brezplačno uničili. Tokrat smo se odstranjevanja lotili malo drugače in sicer, dve od treh rastišč smo po odstranitvi rastlin prekrili s črno pvc folijo, tretjega pa ne – to nam je služilo kot kontrola. Želeli smo preizkusiti kako učinkovito je dejansko prekrivanje s folijo. Prva akcija je potekala 23. aprila in že po nekaj tednih je bila razlika med rastišči očitna. Na nepokritem rastišču so rastline kmalu spet zrasle do višine približno 1 metra, rastline na pokritih rastiščih pa so bile precej nižje, večina pod 20 cm. Le ob robovih, kjer so rastline dobile nekaj svetlobe, so bili poganjki višji, a ne od 0,5 metra. Na drugi akciji, 20. maja, ko smo pokriti rastišči odkrili in ponovno odstranili rastline je bila razlika najbolj očitna: rastline na pokritih rastiščih so bile nižje, tanjše in redkejše kot tiste na kontrolnem, poleg tega pa so bili tudi podzemni deli manj obsežni. Na drugi akciji smo z enakima metodama – puljenjem nadzemnih in izkopavanjem podzemnih delov očistili vse tri sestoje, nato pa ponovno dva od treh prekrili s pvc folijo. Metoda prekrivanja rastišč s črno pvc folijo se je izkazala za zelo uspešno, saj je bila razlika med sestoji več kot očitna. V prejšnjih letih je prišlo do kraje folije, letos pa do tega k sreči ni prišlo, letos pa smo tatove mogoče odvrnili z ustreznejšim zavarovanja rastišč z lesenimi količki ter rdečim trakom, ki je opozarjal na nevarnost.

Dan očarljivih rastlin

S tematsko delavnico smo sodelovali tudi na Dnevu očarljivih rastlin, ki je potekal 23. maja v Botaničnem vrtu. Tam so bili naša ciljna publika osnovnošolci. Kar nekaj kompletov igre spomin smo razdelili prav na tem dogodku, ker so učenci in učiteljice pokazali veliko zanimanja, prav tako pa ima igra zraven priložena navodila ter opise vseh vrst na karticah, tako da lahko otroke skozi njo vodi vsak in predznanje na tem področju ni potrebno.

Delavnica v živalskem vrtu z Jano Kus Veenvliet

V začetku junija  smo sodelovali z biologinjo Jano Kus Veenvliet na projektu Spoznavamo tujerodne vrste s stojnico v Živalskem vrtu Ljubljana.

Promocija

Ta je bila izvedena na več načinov: preko razdeljenih paketov igre Spomin med osnovnošolce ter taborniške rodove, vabil ter zloženk na Poti ob žici 8. maja, razobešenih plakatov v knjižnicah po Ljubljani ter večini oddelkov na Biotehniški fakulteti in tudi dekanatu fakultete, poslanih vabil na akciji preko mailing list Biotehniške fakultete ter objav na spletni strani MOL in avtobusih LPP-ja, smo projekt promovirali tudi z nošnjo majic, potiskanih z novim logotipom projekta ter financerji. Te smo člani ekipe nosili tako na delavnicah kot tudi na akcijah odstranjevanja. Majice so prav tako prejeli vsi udeleženci obeh akcij odstranjevanja. Na izvedenih delavnicah so vsi udeleženci po odigrani igri Spomina prejeli tudi značke z logotipom projekta.

Petra Hribovšek
Tjaša Pršin
Vodji projekta Invazivne vrste – grožnja nam in našemu okolju 2014

Ljubljana, 9.11.2014