JOVSI 2008

Letošnji pomladanski dnevi so bili predvsem namenjeni dodatnemu terenskemu izobraževanju študentom pedagoške smeri in dijakom ter učencem, ki jih terenska biologija zanimajo. Zato sta od 23. do 25. maja Tina Mirt in Damjan Vinko organizirala Pedagoške biološke dneve v Jovsih. Prvi, petkov, dan je bil namenjen pripravi za sobotni dan, ko so se nam pridružili lokalna mladež in dijaki Gimnazije Brežice. V soboto smo tako študenti pedagoške smeri vodili mladino v štirih skupinah: polži, vodni nevretenčarji, botanika, herpetologija in kačji pastirji. Nedeljo pa smo posvetili poizvedbi interaktivne učilnice v Kapelah in ogledu prve slovenske vodne poti Gabernica za katero smo tudi sestavili nove učne liste ter pripravili svojo idejo postavitve te poti.

Letošnje pomladanske biološke dneve so omogočili: Župnija Kapele, Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Študentska organizacija Biotehniške fakultete in Študentski svet Biotehniške fakultete.

[fileaway flightbox=”multi” sub=”jovsi” only=”.jpg”]

JOVSI 2006

Sredi vročega maja smo organizirali Spomladanske biološke dnevi v Jovsih. Od 12. do 14. maja 2006 so študentje biologije in nekaj članov podmladka Turističnega društva Kapele opazovali pestrost močvirnatih ter vlažnih travnikov v Jovsih ter nižinskega poplavnega gozda Dobrava. Udeleženci so bili razdeljeni v štiri skupine (skupina za botaniko, plazilce, dvoživke in ptiče), v peti skupini pa so bili otroci iz Kapel in okolice. Peta skupina je pod vodstvom Damjana Vinka opazovala tako živali kot rastline v Jovsih, pri tem so otroci spoznali različne metode biološkega terenskega dela.


SV. PETER

Stena Dragonje

Pomladni biološki raziskovalni dnevi v Sv. Petru nad Dragonjo so se začeli leta 2002 kot želja dveh prijateljev po sodelovanju ter želja vaščanov Sv. Petra, da bi poskusno gostili tabor v njihovi vasi. Kasneje je organizacijo tabora prevzelo Društvo študentov biologije, ki je imelo zaradi uspešnega dela veliko reklame, zato je bilo udeležencev naslednje leto več in KS Sv. Peter je bila skoraj pretesna za vse. Raziskovanje na istem območju nam omogoča, da primerjamo podatke z večih let med sabo. Poleg tega je tabor dobra priložnost za spoznavanje raziskovalnega terenskega dela in Slovenske Istre.

2002 knjižnica MANJKA!

[fileaway flightbox=”multi” sub=”jovsi” only=”.pdf”]