Študentje biologije že vrsto let organiziramo biološke znanstveno raziskovalne tabore, kjer teoretično znanje, pridobljeno na fakulteti, dopolnjujemo na terenu. Za udeležence tabora, kolege naše stroke in vse, ki jih področje biologije zanima, pomeni tabor priložnost za desetdnevno izmenjavo znanja in izkušenj, hkrati pa nam ostane dovolj časa za družabno življenje, ki nam ga med letom primanjkuje.

Rezultati taborov so redno objavljani v strokovni in poljudni literaturi, prav tako jih predstavimo na strokovnih srečanjih in predavanjih in so tako dostopni tudi širši strokovni javnosti, doma in v tujini. Rezultati RTŠB so direktno uporabni in uporabljeni kot gradivo pri inventarizaciji favne in flore Slovenije. Tabor v majhnem kraju dviguje naravovarstveno zavest in pripomore k vpeljevanju biologije med mladino in nestrokovno javnost. Na njem redno sodelujejo tudi tuji študentje (iz Srbije, Hrvaške, Črne Gore, Hrvaške, Danske, Nizozemske, Irske, Avstrije…), ki tako na sproščen način spoznavajo lepote in pestrost naše domovine.