O taboru Ekosistemi Balkana


Iz prvomajskega pohajkovanja nekaj študentov je nastal množični tabor, katerega seznam prijav je vsako leto hitreje napolnjen. V preteklosti so bile lokacije večinoma v Dalmaciji, zadnja leta pa so lokacije tudi na celini, zato je tabor iz Ekosistemov Jadrana prerasel v Ekosisteme Balkana.

Janez Prešern je leta 1998 zapisal: »Vedno radovedni in nikoli od znanja potešeni študentje biologije smo kmalu ugotovili, da je naš študij zelo lokalno usmerjen, saj nudi spoznavanje predvsem naše favne, flore in tukajšnjih ekosistemov. Na lastno pobudo smo sklenili, da bomo skušali to pomanjkljivost odpraviti in pridobiti poznavanje tudi drugih rastlinskih in živalskih vrst in ekosistemov.«

Vsakoletni tabor je priložnost, da se študenti biologije spoznamo z ekosistemi, drugačnimi od tistih doma. Za razliko od Raziskovalnega tabora študentov biologije (RTŠB) je ta tabor manj »formalen«, saj je eden od namenov tega tabora tudi to, da so vodje skupin študentje, ki se ukvarjajo s posamezno živalsko oz. rastlinsko skupino.

Običajno se na taboru spi v kampu v šotorih, čez dan pa gre vsaka skupina na teren, kjer se študentje vsak dan naučijo nekaj novega.

Torej, vabimo vse, ki bi se radi zabavali v dobri družbi biologov in se hkrati tudi marsikaj naučili.