Letos je tabor potekal v Črni Gori. Nastanjeni smo bili v Kamenovem pri Budvi.

Taborje potekal od 24. 4. do 29. 4. 2005.

Delovalo je 8 skupin:

  • Skupina za ptiče (vodja: Dejan Bordjan)
  • Skupina za potapljanje (vodja: Polona Kramberger)
  • Skupina za kačje pastirje (vodja: Urška Ferletič)
  • Skupina za botaniko (vodja: Martin Turjak)
  • Skupina za pajke (vodja: Živa Pipan)
  • Skupina za netopirje (vodja: Katarina Jazbec)
  • Skupina za hrošče (vodja: Barbara Bric)
  • Skupina za plazilce (vodja: Martina Lužnik)

Vodja tabora: Tilen Konte