Letos je tabor potekal na Pagu. nastanjeni smo bili v avtokampu Tomi.

Taborje potekal od 27. 4. do 5. 5. 2007.

Delovalo je 9 skupin:

  • skupina za botaniko (Martin Turjak)
  • skupina za dvoživke in plazilce (Melita Vamberger)
  • skupina za kačje pastirje (Damjan Vinko)
  • skupina za metulje (Barbara Zakšek)
  • skupina za morje (Daniela Vengust)
  • skupina za netopirje (Jana Mlakar)
  • skupina za pajke (Matjaž Gregorič)
  • skupina za ptiče (Tomaž Remžgar & Aleš Tomažič)
  • skupina za velike zveri (Miha Krofel)

Vodja tabora: Jernej Uhan, Tina Ličina ter Tanja Sunčič – pomočnici

Zbornik