Lokacija: Hrvaška, Delta Neretve – Kamp Rio
Datum: 23. april – 1. maj 2011
Vodje tabora: Nika Krivec, Katarina Novak in Urša Remic
Skupine: Skupina za ptiče (Jurij Hanžel)
Skupina za metulje (Bia Rakar)
Skupina za kačje pastirje (Damjan Vinko)
Skupina za botaniko (Peter Glasnovič)
Skupina za pajke (Klemen Čandek)
Skupina za netopirje (Lea Likozar)
Skupina za male sesalce (Toni Koren)
Skupina za podzemeljsko favno (Maja Zagmajster)
Skupina za plazilce (Katarina Drašler)
Zbornik: v pripravi