Lokacija: Bosna in Hercegovina, Tomislavgrad – Šumarska kuća “Mandino selo”
Datum: 26. april – 4. maj 2014
Vodji tabora: Behare Rexhepi, Jaka Kregar
Skupine: Skupina za ptiče (Tomaž Berce)
Skupina za metulje (Vid Švara)
Skupina za kačje pastirje (Ana Tratnik)
Skupina za botaniko (Filip Küzmič)
Skupina za pajke (Nataša Sivec)
Skupina za dvoživke (David Stanković)
Skupina za netopirje (Simon Zidar)
Skupina za plazilce (Katarina Drašler, Mitja Kožuh)
Skupina za velike zveri (Jasna Mladenovič)
Skupina za mehkužce (Jan Simič)
Skupina za podzemno favno (Teo Delić)
Zbornik: v pripravi
Kotizacija: 69 EUR

eb14_skupinska