Lokacija: Makedonija, Prespansko jezero – Kamp Krani
Datum: 25. april – 3. maj 2015
Vodji tabora: Katarina Kanduč, Rudi Kraševec
Skupine: Skupina za ptiče (Ivan Kljun)
Skupina za metulje (Vid Švara)
Skupina za kačje pastirje (Ana Tratnik)
Skupina za botaniko (Peter Glasnovič)
Skupina za pajke (Nataša Sivec)
Skupina za dvoživke (Nadja Osojnik)
Skupina za netopirje (Primož Presetnik)
Skupina za plazilce (Katarina Drašler)
Skupina za velike zveri (Marko Rajkovič)
Skupina za mehkužce (Jan Simič)
Zbornik: v pripravi
Kotizacija: 60 EUR

eb15_skupinska