Lokacija: Hrvaška, Vransko jezero – Kamp Kalebič (Prosika)
Datum: 23. april – 1. maj 2016
Vodji tabora: Urša Miklavčič, Rudi Kraševec
Skupine: Skupina za ptiče (Tjaša Zagoršek)
Skupina za metulje (Mitja Črne)
Skupina za kačje pastirje (Ana Tratnik)
Skupina za botaniko (Manica Balant)
Skupina za pajke (Žan Kuralt)
Skupina za dvoživke (Nadja Osojnik)
Skupina za netopirje (Simon Zidar)
Skupina za plazilce (Urban Dajčman)
Skupina za hrošče (Urška Ratajc)
Skupina za mehkužce (Jan Simič)
Skupina za podzemno favno (Žiga Fišer)
Zbornik: PDF
Kotizacija: 90 EUR
eb16_skupinska
Vransko jezero je največje naravno jezero na Hrvaškem in je bilo leta 1999 zaščiteno kot eno izmed 11 območij naravnih parkov na Hrvaškem. Leta 2013 pa je bilo označeno kot popisno območje močvar v okviru Ramsarske konvencije. SZ del jezera ima status ornitološkega rezervata že od 1983. Ocenjeno je, da naj bi se tu ustavilo v času jesenske selitve od 20.000 do 200.000 ptic dnevno. Poleg zanimive flore in favne ima zanimivo tudi kulturno zgodovino.

To poplavljeno kraško polje leži v neposredni bližini morja v regiji Zadar-Šibenik na nadmorski višini 0,7 m in je redek primer kriptodepresije. Zaradi svoje lege in strukture dna voda v jezero priteka tudi iz sosednjega Jadrana ter je posledično slana, sladka voda pa priteka iz manjših vodotokov. Ima spremenljiv vodostaj, ki je najvišji v spomladanskem času.

Poleg zanimive flore in favne ima zanimivo tudi kulturno zgodovino. S svojo pestrostjo je omogočalo zanimivo terensko delo za vse terenske skupine (več na:http://www.pp-vransko-jezero.hr/hr/).