Lokacija: Sveti Jurij ob Ščavnici
Datum: 21. – 31. julij 2011
Vodja tabora Ivan Kljun
Skupine: pajki (prof. dr. Rok Kostanjšek)
botanika (doc. dr. Božo Frajman)
netopirji (Primož Presetnik, univ. dipl. biol.)
kačji pastirji (Damjan Vinko, absolvent biologije)
metulji (Bia Rakar, študentka biologije)
ptiči (Aleš Tomažič, študent biologije)
dvoživke (Teo Delić, absolvent biologije)
plazilci (Anamarija Žagar, univ. dipl. biol.)
glive (Andrej Piltaver, univ.dipl.ing. el.)
podzemeljska favna asist. dr. Maja Zagmajster)
potočni raki (Marijan Govedič, univ. dipl. biol.)
Zbornik: PDF

rtsb11-skupinska-large