Tečaj prepoznavanja ptičjega petja

V mesecu maju in juniju v okviru projekta Študentsko raziskovanje vrstne pestrosti pripravljamo Tečaj prepoznavanja ptičjega petja.

Tečaj bo vodil Tomaž Remžgar. Namenjen je študentom, ki jih zanima sama tematika in so dosti v naravi. Posluh ni važen, oziroma niti približno ne toliko kot interes. Število prijav je omejeno na 10, saj je to zadnji še sprejemljiv nivo hrupa na terenu in samo na ta način se lahko mentor posveti vsakemu udeležencu posebej. Tečaj bo trajal 4 jutra po približno 4 ure, potekal pa bo v okolici Biotehniške fakultete in na Barju.

Namen tečaja se je naučiti prepoznati petje 30 – 40 najpogostejših vrst ptic, ki jih vsak od nas srečuje vsak dan, hkrati pa bi se učili tudi tehnike poslušanja in na splošno o ornitologiji. Tečaj je organiziran tako, da bi tri terenske dni posvetili pticam določenega habitata (naselje, gozd, kulturna krajina), zadnji terenski dan pa bi bil namenjen utrjevanju znanja in testu. Vsak udeleženec dobi zraven tudi paket .mp3 posnetkov.
Predvideni datumi izvedbe tečaja so  20.5., 27.5., 4.6., 10.6. Seveda pa so malo odvisni tudi od vremena.
Prispevek za tečaj je 8€ na udeleženca. To je cena za udeleženca, ki se udeleži vseh 4 terenov, kar je tudi zaželeno in najbolj smiselno.
Glede prevoza naj nebi bilo problema. Tečaj bo 3x potekal v okolici faksa, na Barje pa vozi tudi LPP linija. Udeleženci se lahko organizirajo tudi za prevoz do barja z avtomobili. Potne stroške bo v tem primeru krilo Društvo študentov biologije.
Možno bo tudi uveljavljanje za TDBZ.
Prijave bodo odprte od 3.5.2017 od 20. ure dalje. Vsi zaineresirani pošljite prijavo na cnah.aviz@gmail.com (zadeva: prijava na tečaj; ime in priimek, letnik in smer študija, avto da/ne).
Teren je namenjen članom Društva študentov biologije. Če še niste včlanjeni ali morate podaljšati članarino, to napišite v prijavo.
Sofinancer projekta je ŠSBF.
ssbf