Vabilo na občni zbor

Vljudno vabljeni na redni občni zbor Društva študentov biologije, ki bo v sredo, 12. 11. 2014 v predavalnici B2 Oddelka za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana s pričetkom ob 17.00.

Predlagan dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Sprejem dnevnega reda
3. Poročila:

  • Pregled dela društva v preteklem letu
  • Finančno poročilo
  • Poročilo nadzornega odbora
  • Poročilo disciplinske komisije

4. Volitve organov društva
5. Sprejem načrta dela društva v prihodnjem letu
6. Članarina
7. Razno

Lep pozdrav,

Nataša Sivec
predsednica Društva študentov biologije