Vabilo na redni občni zbor DŠB

Vljudno vabljeni na redni občni zbor Društva študentov biologije, ki bo v sredo, 14.10.2015, ob 17:00 v predavalnici B2 na Oddelku za biologijo BF, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva
 2. Sprejem dnevnega reda občnega zbora
 3. Poročila organov društva za študijsko leto 2014/2015
  1. Pregled dela društva  
  2. Finančno poročilo
  3. Poročilo nadzornega odbora
  4. Poročilo disciplinske komisije
 4. Volitve članov v organe društva
 5. Sprejem načrta dela društva v letu 2015/16
 6. Določitev višine članarine za študijsko leto 2015/2016
 7. Razno